Změna jazyka:
Košík (0)
Nejsou žádné položky ve vašem nákupním košíku.
Aktuality

Opakovač GREP485

Opakovač GREP485 je díky svým vlastnostem vhodný pro použití v náročnějších průmyslových aplikacích.
SKU: GREP485
Výrobce: HYPEL
2 800,00 Kč bez DPH

Obě linky RS485 jsou rovnocenné, galvanicky oddělené od napájecího zdroje i navzájem, ochráněné proti přepětí a propojením na svorkovnici je lze impedančně zakončit. Opakovač je vybaven indikačními LED, které informují o aktivitě na linkách a směru přenosu. Směr přenosu je řízen automaticky s programově nastavitelnou dobou “klidu na lince”.

Programování opakovače se provádí po lince RS485 po připojení napájecího napětí a je zabezpečeno dlouhým sekvenčním kódem, naprogramované parametry jsou uloženy v paměti EEPROM. Opakovač je dodáván se softwarovým nástrojem pro nastavování jeho přenosových parametrů.

Základní technické údaje

 • Maximální přenosová rychlost 115 200 Bd
 • Izolační pevnost galvanického oddělění 1500VAC
 • Izolační kapacita <20pF
 • Vysoké potlačení souhlasného rušení
 • Ochrany obou linek proti přepětí
 • Programovatelné řízení směru přenosu (nastavení klidu na lince 8 microsekund až 140 ms)
 • Rozsah napájecích napětí 10V~35V, napájecí proud <100mA
 • Vestavěné zakončovací odpory
 • Konektorové svorkovnice rozteč 5mm, průřez vodičů 2.5 mm2
 • Provedení na lištu DIN35, robustní konstrukce, krytí IP55
 • Rozměry 65 x 125 mm x 52 mm , hmotnost 150 g

Určení opakovače

Použití opakovače RS485 se nabízí ve dvou základních situacích. Především je to v případě nutnosti přenosu sériových dat na úrovni RS485 na velké vzdálenosti. Maximální bezpečná délka přenosového vedení je dána zejména použitou baudovou komunikační rychlostí. Například při přenosové rychlosti 19200 baud by neměla být délka vedení delší než 1200m. Jsme-li nuceni přenášet data na vzdálenost delší je vhodné použít opakovač. Použití opakovače lze ale doporučit i v situaci, kdy se nejedná o přenos na velké vzdálenosti, ale kdy je třeba komunikační linku galvanicky oddělit od napájecích zdrojů, tedy v případě, že daná komunikující stanice není tímto oddělením sama vybavena.

Popis funkce

Protože linka RS485 je koncipována jako polo duplexní, je nejdůležitějším úkolem logiky opakovače správně určit směr přenosu dat. Principiálně nemůže opakovač korektně pracovat zcela univerzálně, to znamená nezávisle na přenosové rychlosti a komunikačním protokolu. Pro správnou funkci je tedy nutné opakovač před instalací řádně nakonfigurovat, což znamená nastavit čas “klidu na lince”. Nakonfigurovaný opakovač je po zapnutí napájecího napětí ve stavu, kdy jsou vysílače obou linek odpojeny, tedy čeká na příjem dat z obou linek. Pokud se například na lince 1 objeví jako první stav logické nuly, je okamžitě aktivován vysílač linky 2 a data jsou přenášena ve směru Linka1 -> Linka2. Pokud stav na lince 1 přejde do úrovně logické jedničky neznamená to že je vysílač linky 2 okamžitě odpojen, ale je zahájeno časování doby “klidu na lince”. Pokud se po tuto dobu znovu neobjeví na lince 1 stav logické nuly, přechází opakovač do výchozího stavu, tj. odpojí se oba vysílače. Jelikož jsou obě linky rovnocenné, funguje vše samozřejmě stejně i v případě přenosu opačným směrem.

Konfigurace opakovače

Jak již bylo řečeno je správná funkce opakovače závislá na vhodném nastavení doby “klidu na lince”, které musí odpovídat dané komunikační rychlosti a použitému komunikačnímu protokolu. Pokud by byla nastavená doba klidu na lince nulová opakovač by sice fungoval zdánlivě univerzálně, ale velmi nespolehlivě. Vysílač by byl totiž připojen pouze pro stav logické nuly a logická jednička by byla vlastně nahrazena třetím stavem což by vedlo k vysoké chybovosti přenosu zvláště při vyšších komunikačních rychlostech a při velké přenosové vzdálenosti. Vhodné je nastavit dobu klidu na lince na co nejdelší čas odpovídající minimální prodlevě mezi jednotlivými rámci komunikačního protokolu. Není-li u danného komunikačního protokolu tato prodleva definována, je jistým řešením nastavit čas klidu na lince jako šířku jednoho bitu pro danou baudovou rychlost nebo lépe alespoň délku stop bitů. Vlastní nastavení uvedeného času se provádí pomocí softwarového nástroje “Greset” jež je součástí dodávky. Opakovač se svou linkou 2 připojí přes rozhraní RS485 k osobnímu počítači, napájecí zdroj zůstane zatím vypnut a spustí se program Grepset. Po zadání požadovaného času klidu na lince se zapne napájecí napětí a do 5 sekund je třeba spustit přenos konfigurační sekvence. Pokud je přijat opakovačem správně zabezpečovací kód je nastavený čas uložen do EEPROM a dále používán jako nastavená doba “klidu na lince”.

Zákazníci, kteří si koupili tuto položku koupili také

Rozšiřující modul AnEXT

Expanzní modul AnEXT-01 je mechanicky zcela shodný se základním modulem anneX. Tyto moduly je možné sestavovat v jeden kompaktní celek a vytvářet tak programovatelné logické automaty s vysokým počtem vstupů a výstupů. Vstupy i výstupy jsou obvodově i parametrově totožné s obdobnými periferiemi jednotky anneX.
4 000,00 Kč bez DPH

Programovatelný převodník RoutPro-FX

Programovatelný převodník RoutPro-FX je určen k propojení sítě složené s automatizačních prostředků HYPEL se zařízeními, které komunikují po sběrnici RS232 libovovolným znakovým protokolem, například s osobním počítačem, tiskárnou, měřícími převodníky atd.
5 200,00 Kč bez DPH

Allex-FX

PLC řady AlleX jsou vhodné i jako decentralizovaná stanice rozsáhlejších systémů s měřením analogových veličin.
5 500,00 Kč bez DPH